Diensten

Hieronder ziet u een overzicht van de diensten die Animundo u kan bieden. Een combinatie van deze diensten is uiteraard ook mogelijk.
 
Testmanagement

 • bepalen van het testbeleid
 • bepalen van de teststrategie

 • uitvoeren van een risicoanalyse
 • opstellen van een testbegroting
 • opstellen en uitvoeren van het MasterTestPlan

 • rapporteren over de voortgang van het testproces en de kwaliteit van het testobject

 
Testcoördinatie

 • opstellen en uitvoeren van het DetailTestPlan

 • coachen/begeleiden van testanalisten en gebruikers tijdens het testen

 • bevindingenbeheer

 • rapporteren over voortgang en kwaliteit

 
Test(automatisering)

 • intake van de testbasis

 • opstellen van (logische en fysieke) testgevallen en testscripts

 • uitvoeren van testscripts en registreren van bevindingen

 • Automatiseren van functionele testen met Cucumber of SpecFlow

 

Scrum Master

 • Ondersteunen van het Scrum proces
 • Uitvoeren van scrum taken